Αφιέρωμα | Ταξίδι στις επιστήμες μέσα από επτά videos.


Βιολογία, κύκλος ζωής, οικονομία, ιστορία, κοινωνία, σχέσεις, τεχνολογία,μεγάλα επιτεύγματα και ο μαγικός κόσμος των μαθηματικών συνδυάζονται αρμονικά για να μας βοηθήσουν να μεταφερθούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο, τον μικρόκοσμο μας αλλά και το αχανές σύμπαν... Πως θα σας φαινόταν αν σήμερα επιχειρούσαμε ένα ταξίδι στις επιστήμες με τη βοήθεια της τεχνολογίας;

Στη συνέχεια του άρθρου παραθέτω επτά βίντεο τα οποία έχω ξεχωρίσει τους τελευταίους μήνες από την περιήγηση μου στο Διαδίκτυο. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικό θέμα και ασχολείται με τον κόσμο μας από διαφορετική οπτική. Ξεκινάμε;

1. Life expectancy against income through history 

  

Hans Rosling's famous lectures combine enormous quantities of public data with a sport's commentator's style to reveal the story of the world's past, present and future development. Now he explores stats in a way he has never done before - using augmented reality animation.

In this section of 'The Joy of Stats' he tells the story of the world in 200 countries over 200 years using 120,000 numbers - in just four minutes. Plotting life expectancy against income for every country since 1810 Hans Rosling shows how the world we live in is radically different from the world most of us imagine.


2. Neuron networks and brain 

 

A musical investigation into the nature of atoms and subatomic particles, the jiggly things that make up everything we see. "Ode to the Brain" is the ninth episode in the Symphony of Science music video series. Symphony of science covers different aspects the brain including its evolution, neuron networks, folding, and more.

3. The inner life of cell and biology 

 

This award winning piece was the first topic in a series of animations XVIVO is creating for Harvards educational website BioVisions at Harvard. Harvard University selected XVIVO to develop an animation that would take their cellular biology students on a journey through the microscopic world of a cell, illustrating mechanisms that allow a white blood cell to sense its surroundings and respond to an external stimulus.


4. Technology, origins of universe and human mind 

 

Professor Robert Winston presents his top ten scientific breakthroughs of the past 50 years. Tracing these momentous and wide-ranging discoveries, he meets a real-life bionic woman, one of the first couples to test the male contraceptive pill, and even some of his early IVF patients. He explores the origins of the universe, probes the inner workings of the human mind and sees the most powerful laser in the world. To finish, Professor Winston reveals the breakthrough he thinks is most significant.

The 10: Stem cell research, Bio-mechanics, The Contraceptive Pill, Decoding the Human Genom, The Internet, IVF, The laser, The microchip, MRI scanning, Increasing Evidence for the Big Bang.


5. Undrestanding our society through connections, links and graphs 

 

Tiffany Shlain's documentary, Connected, explores the visible and invisible connections linking major issues of our time—the environment, consumption, population growth, technology, human rights, the global economy—while searching for her place in the world during a transformative time in her life.

Connected illuminates the beauty and tragedy of human endeavor while boldly championing the importance of personal connectedness for understanding and coping with today's global conditions.


6. An interactive visualisation of a "realtime" social interaction 

 

Demo of G+ StreamVisualizer by Justin Ormont. This is an interactive visualization which shows what happened on Google Plus. Top 100 people on G+ are shown with their profile photos. G+ users drop off comments at the users' posts.

The graph is organized by what the people do. This video visualizes 5 hours of posts, comments, and likes on Google Plus condensed in to 4 minutes.

Each flower looking object is a single post. Each dot in the flower is a comment on the post. The frilly white dots around the flower is the author replying back to a comment. The frilly blue dots are similarly interactions by the author. They receive one when they 'like' your comment. The flowers with many white and blue dots around them are from authors who interact highly with their followers, the bare flowers are from authors who simply create a post and don't respond to comments.


7. The Fibonacci Sequence in our life. 

 

The Fibonacci Sequence named after a 13th century Italian Mathematician, Leonardo of Pisa who was known as Fibonacci. Each number in the sequence is created by adding the previous two together. It starts 1 1 2 3 5 8 13 21 and goes on forever. It may sound like a piece of mathematical arcania but in the 19th century it began to crop up time and again among the structures of the natural world, from the spirals on a pinecone to the petals on a sunflower.

The Fibonacci sequence is also the mathematical first cousin of the Golden Ratio – a number that has haunted human culture for thousands of years. For some, the Golden ratio is the essence of beauty found in the proportions of the Parthenon and the paintings of Leonardo Da Vinci.

[image via]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger