Έρευνα | Social Media Marketing Topics


Στα πλαίσια μια εργασίας μου σχετικά με την επίδραση των social media στη λειτουργία και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης επιχείρησης συγκέντρωσα παρακάτω 21 άρθρα τα οποία αναφέρονται στο "Social media Marketing".

Ειδικότερα, τα παρακάτω άρθρα επικεντρώνονται κυρίως στο τρόπο με τον οποίο οι web 2.0 εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του σύγχρονου επιχειρηματικού της περιβάλλοντος και να γίνει leader στο τομέα της αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα social media σήμερα.

Καλή ανάγνωση!

Άλλωστε όπως επισημαίνει και το BusinessWeeκ:

You can use a variety of methods, including mentions on blogs and in media; comments on the content; real-time blog advertising results, and click-throughs to your company Web site...

The tools are there. The gurus who know how to use and interpret them—not so much.


[πηγή εικόνας]

Reblog this post [with Zemanta]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger