Έρευνα | Food Crisis και Δυτικοποίηση της διατροφής.


Παραθέτω παρακάτω ένα εξαιρετικό 4-λέπτο βίντεο (με αγγλικούς υπότιτλους) που μιλά για το food crisis, και για το πόσο η “δυτικοποίηση” της διατροφής είναι επιζήμια για την υγεία και την οικονομία.

An infographical and isometric Sims-like styled video created for the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), which highlights some of the complex issues surrounding the future of food in Japan.
Topics include:
  • the amount of food imported from other countries,
  • the problem of changing food habits,
  • the aging farming population, and so on.
Διαβάστε περισσότερα στο Infosthetics
Information Aesthetics is designed and maintained by Andrew Vande Moere, a Senior Lecturer at the Design Lab at the Faculty of Architecture, Design and Planning of the University of Sydney, Australia.
Reblog this post [with Zemanta]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger