Εργασία | Case Analysis of Bank of Cyprus & Viral Marketing campaign "Krasaki tou tsou"

Μόλις τελεώσα την εργασία μου στο μάθημα της Ηλεκτρονικής Επιχείρησης (E-Business) με τίτλο "Μελέτη Περίπτωσης Τράπεζας Κύπρου στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν". Αντικείμενο της εργασίας ήταν η μελέτη και ανάλυση ενός case study μιας επιχείρησης η οποία έχει εφαρμόσει μερικώς ή εξ' ολοκλήρου μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Στο συγκεκριμένο case study παρουσιάζω και αναλύω τη διαδικτυακή καμπάνια της Τράπεζας Κύπρου για τη προώθηση των προπληρωμένων καρτών Κύπρου prepaid cards μέσα από το microsite psoniastointernet.gr αλλά κυρίως μέσω της viral marketing campaign της LeoBrunnet με το γνωστό σε όλους μας "Κρασάκι του τσού"!

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger