'Ερευνα | Οι επιδόσεις της Ελλάδας στη καινοτομία.

«οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο όσον αφορά τους δείκτες για τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, τη διά βίου μάθηση, την επιχειρησιακή έρευνα και ανάπτυξη, τα επιχειρηματικά κεφάλαια στο πρώιμο στάδιο των επενδύσεων, τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, την απασχόληση σε μέσης και υψηλής τεχνολογίας βιομηχανία και όσον αφορά τους δείκτες για την ευρεσιτεχνία, τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια».
[ τάδε έφη: ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα επιχειρήσεων και βιομηχανίας Επίτροπος Γκύντερ Φερχόιγκεν ]

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα οδηγεί και η μελέτη του Ευρωπαϊκού Πίνακα Επιδόσεων και Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard - EIS), που εκδίδει η Επιτροπή επί τη βάσει εικοσιπέντε συγκεκριμένων δεικτών (π.χ., οι παράγοντες προώθησης της καινοτομίας, η δημιουργία γνώσης, η καινοτομία και επιχειρηματικότητα, οι εφαρμογές και η διανοητική ιδιοκτησία) και αξιολογεί ετησίως τις επιδόσεις των κρατών μελών στην καινοτομία, σε εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
  • Με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 0,45 (ο συνοπτικός δείκτης κινείται μεταξύ του 0 και του 1), ο συνοπτικός δείκτης καινοτομίας για την Ελλάδα το 2007 ήταν 0,26, συγκριτικά με την ανώτατη επίδοση 0,73 (Σουηδία) και την κατώτατη επίδοση (Ρουμανία).
Παρά τη χαμηλή της επίδοση η Ρουμανία επενδύει στη καινοτομία καθώς:
  • το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Ρουμανία, που απασχολούν λιγότερους από 10 υπαλλήλους, παρουσίασαν ένα νέο προϊόν ή αναβάθμισαν την ποιότητα κάποιου άλλου προϊόντος, τη διετία 2004-2006, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
  • Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι δείχνουν ότι το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επένδυσαν στην καινοτομία, αυξήθηκε κατά 1,2% τη διετία 2002-2004.
  • Στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας, η στροφή στην καινοτομία βελτίωσε την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών.
Ακόμη, ενα ντοκιμαντέρ σε βίντεο «το κλειδί για την καινοτομία» (Μαΐου 2007) δίνει έμφαση στη σημασία των καινοτόμων προϊόντων και των υπηρεσιών για να ωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και επιδεικνύει ένα ευρύ φάσμα των καινοτόμων επιχειρήσεων και των πρωτοβουλιών σε όλη την Ευρώπη.
  • Μπορείτε να δείτε το video εδώ
Παρ'όλα αυτά η ερευνητική ομάδα URENIO του ΑΠΘ δημοσιεύει μία ενδιαφέρουσα οπτική, ένα παράδοξο περί καινοτομίας στην Ελλάδα. Τα δεδομένα και ο συλλογισμός έχουν ως εξής:
  • Οι ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στο κατώτερο 25% των ευρωπαϊκών, ως προς την απόδοσή τους στην καινοτομία. Ο χάρτης χαρακτηρίζει την Ελλάδα με βαθύ κόκκινο, σε χρωματική εγγύτητα με τις νότιες επαρχίες των μεσογειακών χωρών και τις νεοεισηγμένες ανατολικές χώρες. Εξαίρεση συνιστά η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το ήμισυ της ελληνικής καινοτομίας και τοποθετείται λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Innovation_in_EU_by_urenio

  • Παρ΄όλα αυτά, η ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση στους δείκτες καινοτομίας (χάλκινο μετάλλιο στην Ευρώπη των 27, σε περίπτωση αντίστροφης κατάταξης) συνοδεύεται από σταθερά μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ και επίσης σταθερή βελτίωση παραγωγικότητας. Η τελευταία έχει μάλιστα τάση αντίστοιχη αυτής της Ιρλανδίας, αν και η αντιδιαμετρική -γεωγραφικά και όχι μόνο- ευρωπαϊκή χώρα ξεκίνησε από καλύτερο σημείο το έτος βάσης 1996. Πώς είναι ερμηνεύσιμα τα φαινόμενα αυτά;

Innovation_per_sector_urevio

  • Η παρατήρηση του δείκτη καινοτομίας, ανά παραγωγικό τομέα αυτή τη φορά, καθιστά σαφές το θλιβερό προνόμιο του ευρωπαίου ουραγού στην πλειονότητα των κατηγοριών. Εξαιρέσεις οι τομείς ‘Wholesale & Commission’, ‘Transport & communication’ και ‘Business services’, στους οποίους επιτυγχάνουμε σύγκλιση με τη μέση ευρωπαϊκή απόδοση. Υπάρχει όμως ακόμα ένας τομέας, στον οποίο η κατάσταση αλλάζει άρδην.
  • Τα δεδομένα της Eurostat συγκαταλέγουν την Ελλάδα στην κορυφή της ευρωπαϊκής καινοτομίας σε μία μονάχα κατηγορία. Ο τίτλος αυτής: ‘Computer & related’. Μοιάζει περίεργο, ή πολύ καλό για να είναι πραγματικό, ωστόσο η μελέτη (.pdf) υποδεικνύει πως βρισκόμαστε στην τέταρτη θέση του δείκτη καινοτομίας στον γενικότερο τομέα των υπηρεσιών (EU Service Sector Innovation Index) και στην πρώτη θέση (!) του υποσυνόλου υπηρεσιών με ένταση γνώσης (EU Knowledge Intensive Business Services).

Αναλυτικότερα στοιχεία θα βρείτε στο σχετικό paper, ενώ παρατίθεται και η παρουσίαση του Ν. Κομνηνού ακολούθως…


Πηγές: Knowhow.gr, urenio.org, opencoffee.gr,
Reblog this post [with Zemanta]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger