Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. | Προβλήματα και Προτάσεις...

Παραθέτω παρακάτω τα συμπεράσματα από την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. για το έτος 2008. Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια ανάλυση των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος και προτείνονται λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές.

Θεωρώ πως τα προβλήματα για τα οποία γίνεται αναφορά στο παρακάτω κείμενο δεν υφίστανται μόνο στο εν λόγω πανεπιστημιακό τμήμα αλλά στη πλειοψηφία των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας. Για το λόγο αυτό, το κείμενο απευθύνεται σε όλους μας είτε είμαστε φοιτητές του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου είτε όχι.

Διαβάστε το κείμενο και είμαι σίγουρος πως θα παρατηρήσετε πως και στο δικό σας τμήμα τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά...

Ακόμη, αξίζουν τη προσοχή σας οι προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger