10.000 έλληνες "μάνατζερ" στα Βαλκάνια!

Πάνω από 10.000 στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων πηγαινοέρχονται ή έχουν μείνει για μικρό- ή μεγάλο- διάστημα σε κάποια μεγάλη πόλη της Βαλκανικής, όπου είναι εγκατεστημένες ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Ο αριθμός πάντως αυτών που μένουν μονίμως σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σερβία είναι σαφώς μικρότερος και υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 3.000.

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν επιλέξει να βρίσκονται εκεί καθώς το πέρασμα από τα Βαλκάνια αποφέρει όχι μόνο μεγαλύτερες απολαβές αλλά και μεγαλύτερες αποταμιεύσεις λόγω χαμηλότερου κόστους ζωής. Άλλωστε η «μητέρα πατρίδα» δεν είναι και τόσο μακριά από τον τόπο όπου εργάζονται τα στελέχη των περίπου 3.500 ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ και έχουν δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας.

Από τις θέσεις αυτές, οι περισσότερες έχουν καλυφθεί από εγχώριο δυναμικό και μόνο μερικές χιλιάδες θέσεις-κλειδιά βρίσκονται στα χέρια έμπιστων στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι περιζήτητες ειδικότητες από τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια είναι αυτές που έχουν σχέση με τις πωλήσεις, τα οικονομικά, τα λογιστικά, χρηματοοικονομικά, τις τραπεζικές εργασίες, το marketing, το risk management.
Τα τραπεζικά στελέχη, μεσαία και μεγάλα, είναι τα πλέον περιζήτητα από τις ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια.

Τα μισθολογικά πακέτα που προσφέρουν οι τράπεζες για «μετανάστευση» στις γειτονικές αγορές είναι ιδιαίτερα δελεαστικά, καθώς το μεγάλα ανοίγματα που έχουν πραγματοποιήσει σε αυτές τις αγορές απαιτούν ικανά στελέχη. Τα ετήσια πακέτα μισθοδοσίας τους μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο των καθαρών αποδοχών αντίστοιχης θέσης στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, αν ένας επικεφαλής διεύθυνσης στην Ελλάδα έχει μεικτό ετήσιο μισθό (πλέον bonus) της τάξεως των 120.000-150.000 ευρώ, η αμοιβή Έλληνα για αντίστοιχη θέση σε χώρα της Βαλκανικής ξεπερνά τις 200.000 ευρώ τον χρόνο! Φυσικά, οι αμοιβές για τις θέσεις των γενικών διευθυντών ή των επικεφαλής στις αντίστοιχες χώρες είναι πολύ υψηλότερες.

Πόσο επικερδής είναι μια θέση σε ελληνική τράπεζα στα Βαλκάνια φαίνεται και από το γεγονός της «μετανάστευσης» και μόνιμης εγκατάστασης στις γειτονικές αγορές τραπεζικών οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν κατείχαν σημαντικές θέσεις στην ελληνική τραπεζική αγορά.

πηγή
πληροφορίες:"τα νέα"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger