Cloud computing | Η νέα δομή διαδικτυακών υπηρεσιών

Το cloud computing αναφέρεται στις υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων και εφαρμογών που παρέχουν πολλές εταιρείες (όπως η Google και η Amazon.com). Με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τα δεδομένα αποθηκεύονται όχι τοπικά μέσα στην επιχείρηση αλλά απομακρυσμένα στους servers τρίτων εταιρειών που παρέχουν την υπηρεσία.

Τί είναι το Cloud Computing

Ο όρος cloud computing χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δυνατότητα των data centers να λειτουργούν με δομές αντίστοιχες του Ίντερνετ, επιτρέποντας υπολογιστικές διαδικασίες σε ένα ιστό κατανεμημένων, καθολικά προσβάσιμων πόρων αντί για τοπικούς υπολογιστές ή φόρμες απομακρυσμένων servers.

To Cloud Computing με λίγα λόγια περιλαμβάνει:

 • Software as a Service
 • Utility computing
 • Web services in the cloud
 • Platform as a service
 • Managed Service Providers
 • Service commerce Platforms
 • Internet integration
Συνεργασία Εταιρειών και Πανεπιστημίων
Εταιρείες όπως η IBM, η Yahoo και η Google εστιάζουν όλο και περισσότερο στην ισχύ του cloud computing για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρουν στους τελικούς χρήστες.

 • Η Yahoo, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα χρησιμοποιεί έναν υπέρ-υπολογιστή που χρησιμοποιείται στη ανάπτυξη λογισμικού,
 • ενώ η Google, κάτοχος ενός από τους μεγαλύτερους υπερ-υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στη μηχανή αναζήτησης της εταιρείας, ανακοίνωσε τη διάθεση εκατοντάδων επεξεργαστών σε πανεπιστήμια, βοηθώντας έτσι στη διδασκαλία τεχνικών προγραμματισμού υψηλών επιδόσεων.

«Αυτές οι περιπτώσεις φανερώνουν το θόρυβο που έχει προκαλέσει το cloud computing», εξηγεί ο Νταν Ριντ, ερευνητής στο πεδίο των υπέρ-υπολογιστών.

Ο θόρυβος αυξάνεται:

 • με την ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων,
 • τη μείωση των τιμών αλλά και την μεγαλύτερη ισχύ των επεξεργαστών
 • αλλά και τη δημιουργία data centers που φιλοξενούν εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σε λογισμικό εκατομμυρίων χρηστών.
«Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό πριν από μια δεκαετία», προσθέτει.

Δομή λειτουργίας του cloud computing

Σήμερα, οι υπέρ-υπολογιστές χρησιμοποιούνται από τις στρατιωτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες για να λύσουν μεγάλους και πολύπλοκους υπολογισμούς όπως για παράδειγμα η προσομοίωση μίας πυρηνικής έκρηξης, η πρόβλεψη των κλιματικών αλλαγών ή ο σχεδιασμός αεροσκαφών.

Ο τομέας του cloud computing επιδιώκει να χρησιμοποιήσει αυτή την τεράστια υπολογιστική ισχύ σε παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών για τους χρήστες μέσω του Διαδικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δικτύωση μεγάλων ομάδων από servers με εξειδικευμένες μεταξύ τους συνδέσεις και οι οποίοι κατανέμουν μεταξύ τους τις ανάγκες σε επεξεργασία δεδομένων.

Στόχος του cloud computing είναι η παροχή υπερ-υπολογιστικής ισχύος στους απλούς χρήστες. Αν και δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη, οι πιθανές εφαρμογές του cloud computing είναι ήδη διαδεδομένες. Η Google, η Microsoft αλλά και άλλες εταιρείες αναπτύσσουν ήδη υπηρεσίες σχεδιασμένες να παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση και διαχείριση των ιατρικών τους αρχείων.

Παραδείγματα υπηρεσιών:

 • Η μηχανή αναζήτησης της Google είναι μία από τις πρώτες εφαρμογές που στηρίζονται στην επεξεργαστική ισχύ που φιλοξενούν τεράστιες βάσεις δεδομένων.
 • Χαρακτηριστικό παράδειγμα cloud computing αποτελούν οι εφαρμογές της Google (Google Apps) οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν στα μηχανήματα μιας επιχείρησης.
 • Παράλληλα, η Microsoft έχει δημιουργήσει το Windows Live, μία διαδικτυακή υπηρεσία για την ανταλλαγή φωτογραφιών, την αποθήκευση αρχείων και άλλων εφαρμογών, το λογισμικό των οποίων φιλοξενείται σε data centers.
 • Παρόμοια βήματα πραγματοποιεί η Yahoo
 • ενώ η IBM απασχολεί 200 ερευνητές στην ανάπτυξη του cloud computing.

Πλεονεκτήματα του Cloud Computing:

 • Mobility. Δηλαδή δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες από οποιοδήποτε σημείο όπως γίνεται με τα κινητά.
 • Χαμηλό κόστος. Οι Google Apps κοστίζουν στις επιχειρήσεις 50 δολάρια ανά άτομο όταν το Οffice κοστίζει 500 δολάρια!

Τεχνικές προκλήσεις - Μειονεκτήματα:

 • Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνδεση των διάφορων υπολογιστικών συστημάτων και των κομματιών λογισμικού που απαιτούνται για την ανάπτυξη του cloud computing ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί ακριβώς. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας καθώς μερικές υπηρεσίες εμφάνισαν βλάβες μεγάλης διάρκειας και προβλήματα ασφαλείας που εγείρει ένα ανοικτό σύστημα.
 • Ταυτόχρονα, η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και πολλές χώρες της Ασίας δεν είναι ακόμη επαρκών διαδεδομένη, στοιχείο απαραίτητο για την απρόσκοπτη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω cloud computing.
 • Τέλος, η αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων που αφορούν προσωπικά στοιχεία των χρηστών ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχίες σχετικά με την προστασία δεδομένων.
Πόσο σημαντικό είναι το Cloud Computing

Στις αρχές του 2008 η Google και η IBM συμμάχησαν για να ενισχύσουν την έρευνα τον τομέα αυτό, όπου οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα και υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο, αντί να τα εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.

Η Yahoo, HP και Intel ξεκίνησαν συνεργασία με την Αναπτυξιακή Αρχής της Σιγκαπούρης, Infocomm και με πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και την Γερμανία, προκειμένου να δημιουργήσουν ερευνητικά κέντρα.

«Η σημασία του cloud computing για τον κλάδο είναι καθοριστική», δήλωσε ο διευθυντής της Intel Research, Άντριου Τσιεν, στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε: «Πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι μία μεγάλη πρόκληση όχι μόνο ως προς τις υπηρεσίες του cloud, αλλά για τις τεχνολογικές προκλήσεις ως προς το πώς θα είναι το cloud computing».

«Πρέπει να αντιληφθούμε τις δυνατότητες του cloud computing και η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας θα πρέπει να δει το cloud ως μία πλατφόρμα για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και εμπειριών», δήλωσε από την πλευρά του ο διευθυντής της HP Labs, Πριθ Μπαναρτζί και σημείωσε: «Απαιτεί μία νέα προσέγγιση στον τρόπο που σχεδιάζουμε, διαχειριζόμαστε και προσφέρουμε τις υποδομές και τις υπηρεσίες του cloud».

 • Το αποτέλεσμα της έρευνας που θα γίνει στα κέντρα θα δοθούν στη δημοσιότητα, ώστε να κάνουν πιο εύκολη τη δημιουργία υπηρεσιών cloud computing από τους σχεδιαστές software.
 • Σύμφωνα με πρόσφατο memo του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft, το cloud computing είναι μια από τις πέντε προτεραιότητες της Microsoft για το 2009!
 • Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το Cloud Computing ανατρέξτε στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο των NewYork Times "What cloud computing really means"
πληροφορίες Business Week, IBM, Information Week


πηγή , πηγή, πηγή
Reblog this post [with Zemanta]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger