Διοίκηση Τεχνολογίας | Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογική Καινοτομία.

«Ποιες είναι οι προκλήσεις των μάνατζερ και επιχειρηματιών στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία; Ποιες είναι οι επιπτώσεις των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών τεχνολογιών στη δομή μιας επιχείρησης, στον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και στρατηγικών συμμαχιών;»


Παραθέτω παρακάτω μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία των συμφοιτητριών μου Κακοσούλη Γλυκερίας, Κοντάκη Ειρήνης και Τέμπου Έυης στα πλαίσια του μαθήματος "Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογική Καινοτομία" το οποίο διδάσκεται από τον κ. Π.Πιπερόπουλο, στο τμήμα μου (Διοίκηση Τεχνολογίας)
  • Η τελική - επίσημη μορφή της εργασίας έτσι όπως παρουσιάστηκε στη πρώτη επιστημονική ημερίδα του τμήματος μου το Μάιο 2008 στη Νάουσα μπορείτε να τη διαβάσετε από εδώ
  • Ακόμη, στα πλαίσια της επιστημονικής αυτής ημερίδας παρουσιάστηκαν αρκετές ακόμη αξιόλογες εργασίες τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε και να διαβάσετε από εδώ
Σημείωση: Το αρχικό - πρωτότυπο κείμενο είχε διαφορετική μορφοποίηση. Η επεξεργασία του κειμένου με χρήση bold γραμματοσειράς έγινε από εμένα για να κάνω την ανάγνωση και κατανόηση των σημαντικότερων σημείων του κειμένου ευκολότερη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger