Ποιο είναι το προφίλ του Έλληνα χρήστη του Διαδικτύου;


Η αποτύπωση του προφίλ του Έλληνα χρήστη του Διαδικτύου εντάσσεται στην προσπάθεια να καταγραφούν και να μελετηθούν:

 • α) ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου,
 • β) τα βασικά - ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά - χαρακτηριστικά των κατοίκων της ελληνικής επικράτειας που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και του Διαδικτύου, και
 • γ) το είδος των υπηρεσιών και των χρήσεων που επιλέγουν να κάνουν οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου.


Το πρώτο βασικό στοιχείο που προκύπτει από πρόσφατες έρευνες που διεξάγονται ανά έτος (όπως π.χ. οι έρευνες Metron Analysis, της ICAP, της AGB Nielsen Media Research και της e-metrics που διενεργούνται υπό την αιγίδα του Παρατηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας), είναι ότι αυξάνεται με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, και το οποίο ανέρχεται σε περίπου 25% με 30% δηλαδή 2,5 με 3 εκατομμύρια χρήστες.

Κατά δεύτερο λόγο, και ειδικότερα ως προς τα χαρακτηριστικά του Έλληνα χρήστη, αυτά κωδικοποιούνται ως εξής:

 • ο Έλληνας χρήστης του Διαδικτύου είναι άνδρας, ηλικίας 25 με 35 ετών,
 • διαθέτει μόρφωση ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου,
 • κάτοικος αστικής ή ημι-αστικής περιοχής,
 • συνδέεται στο Διαδίκτυο από το σπίτι ή από το Πανεπιστήμιο
 • κατά κύριο λόγο με γραμμές ADSL σχετικά υψηλής ταχύτητας, κυρίως 1, 2 ή 4 mbit.

Αναφορικά με τις χρήσεις του Διαδικτύου,

 • ο Έλληνας χρήστης αφιερώνει το χρόνο του online για ενημέρωση,
 • για ψυχαγωγία (κυρίως online games),
 • για e-mail και για να κατεβάσει (download) αρχεία ήχου, εικόνας και video.

Σε αυτή την εικόνα, τέλος, πρέπει να καταγραφούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Έλληνας χρήστης

 • ως προς το σχετικά υψηλό κόστος σύνδεσης και
 • ως προς το ότι οι γραμμές ADSL υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας (από 6 mbit και πάνω) εξακολοθούν να είναι σε πολύ μικρό βαθμό χρησιμοποιούμενες λόγω
 • ανεπαρκειών στην τεχνολογική υποδομή των παρόχων (providers).

από Κωνσταντίνο Κοσκινά - Kathimerini.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger