Διαφήμιση και Διαδίκτυο.

Η εποχή που η διαφήμιση βασιζόταν στην κοινοποίηση ενός δυνατού και ελκυστικού μηνύματος έχει παρέλθει. Πλέον εξαιτίας των πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας και κυρίως του διαδικτύου και των social networks η διαφήμιση αλλάζει στόχο.

Η νέα μέθοδος προώθησης προϊόντων βασίζεται στην αλληλεπίδραση καταναλωτών και κατασκευαστών, μέσα από forums συζητήσεων, blogs και σελίδες facebook, mySpace κτλ.
Η ανάπτυξη των δράσεων κοινωνικής ευθύνης από τις εταιρίες (δράσεις για την προστασίατου περιβάλλοντος ή δράσεις υπέρ κάποιουκοινωφελούς σκοπού) κινούνται στην ίδιαλογική.
Οι κατασκευαστές προϊόντων είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν και να συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα στις συζητήσεις στο διαδίκτυο γύρω από τα προϊόντα τις υπηρεσίες και την εταιρική τους ηθική.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger