Τα στατιστικά του blog μετά από ένα χρόνο παρουσίας...

::Στατιστικά Χρ. Περιόδου Μάιος 2007 - Απρίλιος 2008
Visits
Total 3,429
Average Per Day 18
Average Visit Length 6:32
Page Views
Total 8,524
Average Per Day 33
Average Per Visit 1.8
Μέσα σε ένα χρόνο έχουν επισκεφθεί το blog περίπου 3,500 visitors οι οποίοι έχουν κάνει 8,500+ page views. Μελετώντας το παραπάνω πίνακα παρατήρησα ότι τον Αύγουστο 2007 αν και είχα 200 visits τα pageviews ήταν περίπου 1200! Άρα αναλογικά κάθε επισκέπτης έκανε σχεδόν 6 pageviews! Πραγματικά εκπληκτικό! (σσ. θυμίζω πως εκείνη τη περίοδο η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο λόγω των πυρκαγιών που κατέκαψαν τη μισή Ελλάδα... ). Ειδικότερα το τελευταίο τρίμηνο η επισκεψιμότητα του blog παρουσιάζει αύξηση κατά 75% καθώς από τις 400+ visits του Φεβρουαρίου 2008 έχει αυξηθεί στις 700+ τον Απρίλιο 2008! (σύμφωνα με στοιχεία του sitemeter.com )
::Στατιστικά ( Απρίλιος 2008 )
Σύμφωνα με στοιχεία του Google Analytics.
Site Usage
564 Absolute Unique Visitors
919 Visits, 29.65 Visits / Day
1,654 Pageviews, 1.80 Pages/Visit
Το τελευταίο μήνα (Απρίλιος 2008) επισκέφτηκαν το blog μου 564 unique visitors, δηλάδή περίπου 19 unique visitors επισκέπτονταν το blog την ημέρα!
Οι συνολικές επισκέψεις έφτασαν τις 900+ και οι pageviews 1600+.
68.12% Bounce Rate Αρκετά υψηλός ο δείκτης αξιολόγησης του blog content, το ιδανικό θα είναι να μειωθεί σε ποσοστά κάτω του 50%!
00:04:04 Avg. Time on Site Όσοι αποφασίζουν να μείνουν στο blog και δεν μας εγκαταλείπουν αμέσως καταναλώνουν 4 λεπτά για την περιήγηση στο περιεχόμενο του blog! Αρκετά ενθαρυντικός δείκτης!
New Visits
562 Visits, % of Site Total: 61.15%
1.48 Pages/Visit, Site Avg: 1.80 (-17.84%)
00:01:03 Avg. Time on Site, Site Avg: 00:04:04 (-74.25%)
74.56% Bounce Rate, Site Avg: 68.12% (9.45%)
To 62% των επισκεπτών του blog ήταν νέοι επισκέπτες οι οποίοι παρέμειναν κατά Μ.Ο. 1 λεπτό και είδαν κατά Μ.Ο. 1.5 pages/visit με Bounce Rate 75%.
Traffic Sources
10.45% Direct Traffic
37.98% Referring Sites
51.58% Search Engines
To 50% των επισκεπτών του blog μας βρήκαν μέσω μηχανών αναζήτησης ενώ το 38% προήλθε από άλλα site στα οποία γίνεται αναφορά για το blog μου! Καθόλου άσχημο ποσοστό!
Country/Territory, Visits
1.Greece 872
και άλλες 9 χώρες!
Συνολικά οι επισκέπτες προέρχονταν από 14 χώρες!
Το αξιοπερίεργο στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι πως παρατήρησα ότι 2 επισκέπτες από τις ΗΠΑ ( από Minesota και New Jersey ) έμειναν 12 λεπτά ο καθένας στο blog σε μία επίσκεψή τους στο blog!
Browser
Internet Explorer 547 59.52%
Firefox 343 37.32%
Στη μάχη των browsers o IE υπερτερεί αλλά ο Firefox κατακτά ένα αξιόλογο ποσοστό!
Length of Visit Visits Percentage of all visitors
0-10 seconds 636 69.21%
11-30 seconds 29 3.16%
31-60 seconds 21 2.29%
61-180 seconds 69 7.51%
181-600 seconds 71 7.73%
601-1,800 seconds 58 6.31%
1,801+ seconds 35 3.81%
Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνουμε πως το σχεδόν το 70% των επισκεπτών του blog με αποχαιρετούν χωρίς καν να διαβάσουν το περιεχόμενο ενός post μου! Οι χρήστες αυτοί φτάνουν εδώ σχεδόν πάντα μετά απο αναζήτηση ενός λήμματος ή μιας φράσης στο search engine του αγαπητού μας google. Οπότε βρίσκουν τη πληροφορία άχρηστη και προχωρούν ατο επόμενο αποτέλεσμα της αναζήτησής τους! Το ποσοστό απόρριψης του blog content -70%- το θεωρώ πολύ υψηλό και θα προσπαθήσω να μειωθεί τους επόμενους μήνες!
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και αισιόδοξα μυνήματα καθώς παρατηρούμε πως το 21.5% των επισκεπτών του blog ( 200 visitors/μήνα ) δηλαδή περίπου 6 visitors κάθε μέρα παραμένουν στο blog για χρονικό διάστημα από 1 εώς και 30 λεπτά! Αυτοί, βρίσκουν ενδιαφέροντα τα post και καταναλώνουν χρόνο για να διαβάσουν ένα τουλάχιστον άρθρο μου!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger