Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδας Διοίκησης Τεχνολογιάς.

Το τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ την Τετάρτη 14 Μαΐου στις 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τμήματος, στη Νάουσα. Η Ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, στελέχη τραπεζών, φοιτητές, τοπικές αρχές και αυτοδιοικήσεις.


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Συντονίστρια: Καθηγήτρια Βασιλική Μάνθου

 • Ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα με την αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ERP, CRM, E-Commerce
  Κωνσταντίνος Γκούμας, Account Manager Entersoft
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Εκτίμηση του Κινδύνου Ερημοποίησης
  Νικόλαος Συλλαίος, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ, Διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Ηλεκτρονική διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον επιχειρησιακό χώρο με έμφαση στον τραπεζικό τομέα
  Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Eπ. Kαθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Παρουσίαση του συστήματος SMART EYES: Ένα σύστημα πλοήγησης για τυφλούς
  Ταπλίδου Στυλιανή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΑΠΘ
Παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών

 • Designing FSS for the Supply Chain: Through Action-Oriented User Interfaces
Stavros Asimakopoulos (Department of Management Science, Lancaster University)
Robert Fildes (Department of Management Science, Lancaster University)
and Alan Dix (Computing Department, Lancaster University)
Αρχείο Εργασίας (doc)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger